Naša dejavnost

Osnovna dejavnost podjetja je avtomatizacija procesov v industriji. Programsko opremo za krmiljenje in nadzor procesov izdelujemo za inženiring podjetja in končne uporabnike. Z bogatimi izkušnjami na različnih tehnoloških področjih izvajamo kakovostno krmiljenje procesov, regulacije in nadzor proizvodnje.

Pri izvedbi projektov najpogosteje uporabljamo krmilnike SIMATIC – S7, med nadzornimi programi pa WinCC (Siemens) in iFix (Intellution). Prav tako imamo ustrezno znanje in vso potrebno opremo, da vam lahko zagotovimo posodobitev sistema SIMATIC S5 na S7.

 

Glede na področje uporabe našo dejavnost delimo na:

  • skladiščno tehniko (visokoregalna skladišča, integralni transport);
  • avtomatizacijo galvanizacije (linije, čistilne naprave);
  • avtomatizacijo proizvodnje (izolacijski material, kemijska industrija, asfaltne baze in betonarne, farmacija, prehrambena industrija, predelava jedrskih odpadkov).